130 DSTH "Stu trzydziestu z Mucharza" im. ks. Józefa Poniatowskiego

1 PROCENT (1%) DLA HARCERZY Z GMINY MUCHARZ


STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
RADA I CZŁONKOWIE
ZASTĘPY
KLUB FOTOGRAFICZNY
KLUB TURYSTYCZNY
IMPREZY
HISTORIA I TRADYCJA
ZDJĘCIA ARCHIWALNE
BOHATER DRUŻYNY
DOKUMENTY
SKLEPIK DRUŻYNY
KONTAKT
1 PROCENT (1%)
LINKI
 
 
Zwracamy się z gorącym apelem o przekazanie cząstki swego podatku dochodowego. Będzie on stanowił dla nas nieocenioną pomoc w realizacji programu wychowawczego Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej - największej organizacji pożytku publicznego na terenie województwa Małopolskiego (28 Hufców - oddziałów terenowych zrzeszających 947 drużyn liczących 7800 zuchów, harcerzy i instruktorów). Wierzymy, że nasze powinności i zasada harcerskiej służby znajdą wsparcie nie tylko moralne ale i wymierną pomoc w postaci przekazanych środków finansowych.
Nasza drużyna w latach 2008-2009, 2009-2010 oraz 2010-2018 została wybrana najlepszą drużyną starszoharcerską Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP.
harcerze i instruktorzy
130 Drużyny Starszoharcerskiej z Mucharza
 
JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA RZECZ NASZEJ DRUŻYNY
 
Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Krakowska znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku. Mamy możliwość przekazania kwoty 1% na rzecz Hufca ZHP Wadowice oraz jednostek, działających w jego ramach czyli także dla naszej drużyny (innych także).
 
Krok 1: Wypełniamy zeznanie podatkowe PIT:
 
W sekcji H wpisujemy kolejno informacje:
1) w polu 124.   numer KRS: 0000273492
2) w polu 125.   kwotę wyliczoną, nie większą niż 1 procent 
                      naszego podatku po zaokrągleniu do pełnych
                      dziesiątek groszy w dół
3) w polu 126.   Cel szczegółowy 1%:
                      ZHP Wadowice / 130 DSTH Mucharz
 
Krok 2: Urząd Skarbowy przekazuje kwotę 1% na konto Chorągwi Krakowskiej ZHP, a Chorągiew przesyła ją dalej do Hufca ZHP Wadowice i naszej drużyny.
 

POBIERZ ULOTKĘ W PDF (700 KB)