130 DSTH "Stu trzydziestu z Mucharza" im. ks. Józefa Poniatowskiego

ZASTĘP jeden za wszystkich, wszyscy za jednego...


STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
RADA I CZŁONKOWIE
ZASTĘPY
KLUB FOTOGRAFICZNY
KLUB TURYSTYCZNY
IMPREZY
HISTORIA I TRADYCJA
ZDJĘCIA ARCHIWALNE
BOHATER DRUŻYNY
DOKUMENTY
SKLEPIK DRUŻYNY
KONTAKT
1 PROCENT (1%)
LINKI
 
 
ZASTĘPY 130 DSTH
 
Zastęp to grupa wspaniałych przyjaciół, którzy razem działają, przeżywają przygody i wspólnie się bawią. Każdy jest dumny z przynależności właśnie do tego, a nie innego zastępu, tej jedynej i niepowtarzalnej „paczki". W takiej zaprzyjaźnionej kilkuosobowej grupie zawiązują się silne więzi. Każdy wie, że otaczają go ludzie, na których zawsze można polegać.
 
Zastęp to podstawowa jednostka organizacyjna drużyny harcerskiej. Zastęp liczy do 8 członków. Zastęp prowadzi zastępowy przy pomocy podzastępowego. Zastępy posiadają swoje specyficzne cechy, odróżniające je od innych oraz pozwalające jego członkom identyfikować się z grupą. Tradycyjnie, każdy zastęp posiada swoją niepowtarzalną nazwę, związaną tematycznie z charakterem działalności lub nazwą drużyny. Ma ona wskazywać członkom cechy, na których rozwój powinni kłaść szczególny nacisk, a także stanowić podstawę pod specyficzną obrzędowość. Ponadto, zastęp może ustalić swój własny znak graficzny, jak godło, herb, totem bądź symbol, odnoszący się do nazwy zastępu. W wielu drużynach i szczepach, ważnym symbolem suwerenności zastępu jest posiadanie przezeń własnego proporca, o wyglądzie ustalonym przez tradycję jednostki. Zastępowy jest odpowiedzialny za funkcjonowanie zastępu, przygotowuje i przeprowadza regularnie zbiórki, a także pomaga harcerzom w zdobywaniu stopni i sprawności. Zastępowymi zostają najczęściej harcerze, którzy posiadają już doświadczenie i wiedzę oraz uczestniczyli w kursie zastępowych i uzyskali stosowny patent. Spośród innych członków grupy, zastępowego wyróżnia brązowy sznur funkcyjny z węzłem, noszony spod ramienia, przy lewej kieszeni munduru. Zastępowy wyznacza podzastępowego, który nosi brązowy suwak na szarym sznurze.
 
Andrzej Małkowski w książce Skauting... proponował zastępowego oznaczać noszeniem znaczka zastępu na czapce (normalnie na lewym ramieniu), chorągiewki patrolu na lasce i gwizdka na szyi.